Kỳ môn đẩu thủ trạch nhật pháp

Kính gửi các thầy tính năng kỳ môn đẩu thủ trạch nhật sử dụng trên phần mềm kỳ môn tiếng việt dành cho android và ios, tính năng này đơn giản chỉ là căn cứ vào ngũ hành đẩu thủ của toạ từ đó gán vào lịch can chi vạn niên để các thầy dễ sử dụng hơn, ngoài ra phần mềm có liệt kê giờ kỳ môn để dễ chọn lựa, tính toán và kích hoạt,
Phần mềm được sử dụng miễn phí 3 ngày, các thầy có thể tải tại đây

Download link
Ios: https://apps.apple.com/vn/app/qi-men-dun-jia-pro/id1641121938?l=vi
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qimendunjiapro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top